Het DGNB-systeem is gebaseerd op de drie centrale duurzaamheidsgebieden die ze hebben geïdentificeerd: ecologie, economie en sociaal-culturele vraagstukken. Bij de beoordeling worden deze drie aspecten gelijk gewogen.