Gevels van grote fabrieken en logistieke gebouwen zijn vaak bekleed met saaie sandwichpanelen die niets toevoegen aan de architectonische expressie van het gebouw in kwestie. Parafon, onderdeel van de ROCKWOOL Group, koos voor een heel andere aanpak voor hun nieuwe fabrieksfaciliteit in Skövde, Zweden. Ze kozen ervoor om een architect in de arm te nemen en het gebouw te bekleden met esthetische gevelpanelen van hun zusterbedrijf Rockpanel. 

Een industriegebied valt zelden op door schoonheid. Grote fabrieken zijn meestal bekleed met sandwichpanelen die voldoen aan de functionele eisen. Maar hoe dichter industriële gebouwen bij hoofdwegen, steden en woonwijken komen, hoe meer het ook van belang wordt dat ze passen bij het stadsbeeld. Dat geldt ook voor de fabriek van Parafon in Zweden. De Rockpanel-gevelbekleding helpt de grootschalige constructie zowel in het stadsbeeld te passen als zich te onderscheiden van de norm. 

Gebruikte producten:

Rockpanel Woods: Marble Oak, Rhinestone Oak, Slate Oak

1/7
Case study Parafon fabriken
Rockpanel Woods
Marble Oak
Slate Oak
Rhinestone Oak
New Build

Gebruikte producten: