Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Download onze brochure over brandveiligheid

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Brandbare materialen en rookvorming

Bij een brand komen meer mensen om door de inademing van giftige rook dan door het vuur. Alle brandbare materialen brengen een zekere hoeveelheid giftige rook voort wanneer ze branden. Hoeveel giftige rook vrijkomt, is afhankelijk van het materiaal, de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is en de duur van de brand.

Tijdens de eerste fases van een brand, vóór de ontbranding, is de rook afkomstig uit de eerste voorwerpen die ontsteken (vaak meubels en andere zaken die zich in de kamer bevinden). Naarmate de brand zich uitbreidt en het ontbrandingspunt wordt bereikt, neemt het volume en de giftigheid van de rook die wordt gevormd aanzienlijk toe. De brand kan dan de inhoud van de kamer en brandbare bouwmaterialen blijven verteren (ook aan de buitenkant van het gebouw als de brand door de ramen breekt), waardoor de brand nog meer wordt gevoed en de hoeveelheid giftige rook verder toeneemt. De brand en de rook die zich door het gebouw en langs de gevel naar boven verspreiden, bedreigen dan ook gebruikers in andere delen van het gebouw, ver van de brandhaard, waardoor ontsnappen nog moeilijker wordt.

Hoe presteert gevelbekleding van Rockpanel tijdens een brand?

Het basismateriaal van Rockpanel-panelen is gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente dat niet brandt. Dit materiaal smelt pas bij uiterst hoge temperaturen (vanaf 1000 °C). Rockpanel gevelpanelen hebben daarom slechts een heel lage calorische waarde. Dit is toe te schrijven aan de kleine hoeveelheid bindmiddel, die bij een brand ontbindt. Maar zelfs dan branden de panelen nog niet dankzij het gebruik van steenwolvezels. De lage calorische waarde impliceert dat de panelen slechts in heel beperkte mate bijdragen aaneen brand.

Brandveiligheid: het volledige plaatje

Hou er rekening mee dat Rockpanel-panelen – net als alle andere gevelbekledingspanelen – altijd deel uitmaken van een kit, die bestaat uit panelen, isolatiemateriaal en achterconstructie. Er bestaan verschillende soorten isolatiemateriaal en achterconstructies, die allemaal een eigen brandgedrag vertonen en op hun eigen manier bijdragen tot de vorming van rook. Op het vlak van rookvorming kun je het risico al tijdens de ontwerpfase voorkomen als je alleen niet-brandbare materialen gebruikt.
 

Alles wat u moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wilt u een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij u spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

rockpanel