Waarom is de SBI-test (EN 13823) de toonaangevende test voor brandveiligheid?

Download onze brochure over brandveiligheid

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Wat is een SBI-test (Single Burning Item-test - EN 13823)?

Een SBI-test (Single Burning Item) simuleert het begin van een brand om het brandgedrag van bouwproducten te bepalen. Het geteste materiaal (kit) krijgt een (Euroklasse) classificatie op basis van de verschillende parameters die tijdens de test zijn gemeten. Die parameters omvatten de verspreiding van de vlammen, de ontvlambaarheid, de hoeveelheid warmte, het vrijkomen van rook en giftige gassen en het antwoord op de vraag of een brandend product smelt, druppelt of schroeit. De classificatie is gebaseerd op een bepaalde uiteindelijke toepassing en toepassingsgebied daaromheen. 

Waar moet je rekening mee houden met betrekking tot SBI-tests?

Tijdens een SBI-test wordt een specifieke combinatie van bouwmaterialen getest: daarbij wordt een bepaald type isolatiemateriaal gebruikt, wordt een bepaald type achterconstructie gekozen, enz. Dit is de zogenaamde uiteindelijke toepassing. De testresultaten gelden alleen voor deze specifieke opbouw van de constructie. Aangezien het niet mogelijk is om alle mogelijke variaties te testen, voorziet de norm de zogenaamde toepassingsgebiedsregels. Dankzij deze set vooraf bepaalde regels (die deel uitmaakt van de geharmoniseerde technische specificatie van een bouwproduct) is het mogelijk om de testresultaten uit te breiden naar andere combinaties van bouwmaterialen waarvan bewezen is dat de brandreactie hetzelfde is. 

Tijdens het ontwerp en de realisatie van een gebouw kan een kit meerdere veranderingen ondergaan. Soms uit noodzaak, soms als gevolg van keuzes die binnen de toeleveringsketen werden gemaakt. In die gevallen is de brandveiligheid alleen gegrandeerd wanneer een combinatie van bouwmaterialen binnen het toepassingsgebied van een classificatie valt. Als een paneel bijvoorbeeld met minerale wol wordt getest en vervolgens met een ander type isolatiemateriaal wordt gebruikt, is de classificatie op basis van de SBI-test alleen geldig met niet-brandbaar isolatiemateriaal. Met brandbaar isolatiemateriaal is de classificatie niet meer geldig, aangezien de kit een ander brandgedrag kan vertonen. 

Een ander probleem is de onduidelijkheid die over de testresultaten bestaat. Testverslagen worden niet altijd openbaar gemaakt. In dat geval weet je niet welke combinatie van materialen precies is getest. Je kunt er daarom niet vanuit gaan dat een kit bijvoorbeeld van Euroklasse B zal zijn als het isolatiemateriaal B en ook het paneel B is. Om de onzekerheid als gevolg van al deze problemen rond een SBI-test te voorkomen, is het advies  om alleen niet-brandbare materialen te gebruiken voor zowel de isolatie als de gevelbekledingspanelen, aangezien alle classificaties van gevelpanelen in de geharmoniseerde technische specificaties met minerale wol worden gedefinieerd.  

Wilt u meer weten over de Europese testmethoden?

Alles wat u moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wilt u een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij u spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

rockpanel