Waarom is de calorische waarde van materialen belangrijk?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw. 

Waarom is de calorische waarde van materialen voor gevelbekleding belangrijk?

De calorische waarde is de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd bij de volledige verbranding van een materiaal. Die hoeveelheid energie bepaalt hoeveel warmte een specifiek materiaal aan een brand toevoegt. Meer warmte betekent dat de brand zich sneller kan verspreiden.

Het calorische gehalte van een paneel wordt aangeduid door de PCS-waarde (waarbij PCS staat voor de Franse term 'Pouvoir Calorifique Supérieur'). Hoe hoger de PCS-waarde, des te groter de calorische waarde van een paneel. Niet-brandbaar gevelmateriaal (Euroklasse A1 en A2) heeft een heel lage calorische waarde en draagt daardoor slechts in heel beperkte mate bij tot de brand. De classificatie van deze niet-brandbare materialen heeft een bovenlimiet op de PCS-waarden.

PCS-waarden vergelijken

Algemeen gesteld kunnen we zeggen: hoe lager de calorische waarde (PCS-waarde) van een product, des te beter presteert dat materiaal op het vlak van brandveiligheid. Maar wat betekent dit precies? Op het vlak van PCS-waarde springen twee panelen eruit: vezelcement en steenwol (Rockpanel). Beide materialen hebben een heel laag calorisch gehalte. Steenwol bijvoorbeeld is gemaakt van basalt, een natuurlijk vulkanisch gesteente, dat van nature tegen uiterst hoge temperaturen bestand is.

Wat gebeurt er met een gebouw met ACM- of ACP-gevelbekleding bij een brand?

Voor ACM/ACP en HPL is de toestand een stuk ingewikkelder. In veel gevallen is de kern van ACM-panelen gemaakt van polyethyleen (PE) of polyurethaan (PUR), materialen die bijzonder licht ontvlambaar zijn. Bij een brand kunnen de panelen delamineren, waardoor de kern komt bloot te liggen, met alle gevolgen van dien. Het probleem van een blootliggende kern wordt nog groter wanneer de kern in zogenaamde cassettes is geprofileerd (een vaak gebruikte toepassing bij ACP's). Sommige ACP-panelen hebben daarentegen een brandvertragende of zelfs een niet-brandbare kern, waardoor ze een lagere calorische waarde hebben.

Brandvertragende middelen worden gebruikt om hoge calorische waarden te verbergen

Zijn HPL-panelen brandveilig?

HPL-panelen bevatten veel organisch materiaal, dat bij hitte zal gaan branden. Daardoor wordt dit materiaal geclassificeerd als brandbaar. Dit verklaart ook waarom fabrikanten ervoor kiezen om brandvertragers in deze producten te gebruiken. Die bestanddelen zijn nodig om de panelen in de SBI-test te laten slagen. Wie er echter helemaal zeker wil van zijn dat hij een totaal brandveilige oplossing aanbiedt, gebruikt best niet-brandbare panelen in de plaats van panelen met brandvertragers die hun hoge calorische waarde 'maskeren' en daardoor minder betrouwbare prestaties leveren.

Alles wat u moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wilt u een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij u spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

rockpanel