01

Natuurlijk, duurzaam materiaal

Het belangrijkste bestanddeel van de gevelpanelen van Rockpanel Metals is het onuitputbare, natuurlijke materiaal basalt. Dit maakt Rockpanel een verantwoorde keuze, omdat er geen sprake is van uitputting van de waardevolle bronnen van onze planeet.

02

Van nature brandveilig

De brandveiligheid van de Rockpanel Metals-gevelbekleding komt van binnenuit. De panelen zijn gemaakt van steenwolvezels en hebben een zeer lage calorische waarde.Onze A2-gevelpanelen voldoen aan de meest strikte brandveiligheidseisen (Euroklasse A2-s1,d0 – onbrandbaar). Net als bij steen is het smeltpunt extreem hoog (1000 °C).

03

Blijvend mooie gevels

Dankzij de optimale kleurvastheid blijven de waardevolle esthetische eigenschappen van de Rockpanel Metals-gevel¬panelen intact. De panelen zijn standaard voorzien van een extra ProtectPlus-coating, wat de gevel praktisch zelfreinigend maakt. Dit beperkt de schoonmaak- en onder¬houdskosten tot een minimum. Ook is graffiti eenvoudig te verwijderen.

04

De kringloop sluiten

Bovendien kunnen de gevelpanelen oneindig worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies, waardoor de kringloop wordt gesloten en de CO2-voetafdruk laag blijft.

05

Vrij beschikbaar

Niet alleen het belangrijkste bestanddeel van Rockpanel gevelbekleding is ruimschoots beschikbaar, onze producten ook! Dankzij ons innovatieve productieproces zijn onze levertijden kort, kun je ook kleine hoeveelheden bestellen en is de hoge kwaliteit altijd gewaarborgd.