Sélectionnez la langue
Nederlands
De school als verbindende factor tussen een stad en haar haven

De school als verbindende factor tussen een stad en haar haven

PROJECTBESCHRIJVING

Grensverleggend is een term die in meer dan één opzicht van toepassing is op het nieuwe Sydhavnen-schoolgebouw in Kopenhagen. De school is een prachtig voorbeeld van de verbindende rol die een school kan spelen tussen de eigen en de omringende omgeving. Ook de specialisten van Rockpanel waren intensief bij dit project betrokken.

Een levendige interactie tussen studenten, hun familie en het brede publiek.

JJW Architect, het architectenbureau dat tekende voor het ontwerp van het schoolgebouw, had een duidelijk doel voor ogen. Het moest niet alleen een leerplek, maar vooral een ontmoetingsplek worden die openstond voor de hele stadsgemeenschap en de haven. Het uitgangspunt was: het creëren van een fysieke verbinding met de stad die de interactie tussen studenten, hun familie en het brede publiek moest stimuleren. En dat is gelukt. Op de eerste en de tweede verdieping zijn gebruikszones voorzien die ruimte bieden aan praktijkklassen, muzieklokalen en eetruimtes en die ook toegankelijk zijn voor het publiek. Een grote buitentrap nodigt uit om elkaar te ontmoeten en legt de fysieke verbinding met de haven die fungeert als extra buitenlokaal. De ruimte op de daken is benut voor de aanleg van speelterreinen waar iedereen die dit wenst zich zich sportief en recreatief kan uitleven.

Projectarchiect Lars Lindeberg licht een en ander graag toe: “Net als de stad zelf herbergt het gebouw een gelaagde verscheidenheid aan publieke, semipublieke en private ruimtes met overlappende functies in verschillende hoogtes en afmetingen. Die diversiteit speelt in op de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen in de school en voorziet in ruimtes voor bijeenkomsten, klassikaal onderwijs, groepstaken en individuele activiteiten.”

Een gevel als in een sprookje

De gevel van het gebouw is geïnspireerd op het werk van de Deense dichter Hans Christian Andersen en zijn bespiegelingen over water. De architecten werkten nauw samen met Rockpanel bij het aanbrengen van de gezeefdrukte tekst en afbeeldingen op speciaal voor dit project geproduceerde, in subtiele zeetinten uitgevoerde Rockpanel Colours gevelpanelen. Aluminium gevellamellen zorgen voor een wisselende aanblik al naargelang van de weersomstandigheden, de kijkhoek en de afstand tot het gebouw en dragen op die manier bij tot een sprookjesachtig geheel. “De buitenkant van het gebouw onthult daardoor continu nieuwe facetten, zelfs voor wie er dagelijks langsloopt”, aldus projectarchitect Lars Lindeberg.

Back